Χαιρετισμός Διευθύντριας

  Το σχολείο μας προσδοκά να δημιουργήσει ένα ευχάριστο περιβάλλον,το οποίο θα κάνει ευτυχισμένα και υπεύθυνα άτομα και θα δώσει τις ευκαιρίες στους μαθητές ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.

Μέσω της ιστοσελίδας μας επιθυμούμε να συνδέσουμε το σχολέίο μας με τους άλλους φορείς και να δημιουργήσουμε ένα κανάλι επικοινωνίας τόσο με τους γονείς των μαθητών μας όσο και με άλλους εξωτερικούς φορείς που επιθυμούν να εμπλακούν και να ενταχθούν στη σχολική μας ζωή.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους εκπαιδευτικούς για την συνεργασία τους προς την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας μας καθώς και τον Υποδιευθυντή κ.Αρμαανίδη Γρηγόρη για την κατασκευή της.

                                                                                                  Η Διευθύντρια του σχολείου

                                                                                                         Τάπαλη   N.


Επαφή

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΦΛΟΓΗΤΑ / Ν. ΠΛΑΓΙΑ
63200


2373031377
2373031205

           ΝΕΑ  ΦΛΟΓΗΤΑ

 

 

          ΝΕΑ  ΠΛΑΓΙΑ