Τα διδακτήριά μας!!!

Το 11/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Φλογητών-Ν.Πλαγίων χωρίζεται σε δύο διδακτήρια στα δυο αντίστοιχα χωριά.

Στο διδακτήριο των Φλογητών στεγάζονται οι τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού ,Α',Β',Γ' τάξη ,το γραφείο της διευθύντριας καθώς και το ολοήμερο.                                          

Στο διδακτήριο των Ν.Πλαγίων στεγάζονται οι τρεις "μεγάλες" τάξεις του δημοτικού,Δ',Ε',ΣΤ' τάξη.

                                             Επαφή

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΦΛΟΓΗΤΑ / Ν. ΠΛΑΓΙΑ
63200


2373031377
2373031205

           ΝΕΑ  ΦΛΟΓΗΤΑ

 

 

          ΝΕΑ  ΠΛΑΓΙΑ