Τμήμα Ένταξης

Ο Εκαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης είναι ο κ. Παπαδόπουλος Κυριάκος

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ...Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

10/θέσιο Δημ. Σχολείο Φλογητών – Ν. Πλαγίων

 

ΤΕΤΑΡΤΗ / 11 / 11 / 2013

 

ΕΝΤΥΠΟ 1. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ώρα

ΔΕΥΤΕΡΑ

ώρα

ΤΡΙΤΗ

ώρα

ΤΕΤΑΡΤΗ

ώρα

ΠΕΜΠΤΗ

ώρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΜΑΔΑ 4

Γλώσσα

 

ΟΜΑΔΑ 2

Γλώσσα

 

ΟΜΑΔΑ 3

Γλώσσα

ΟΜΑΔΑ 2

Γλώσσα

 

ΟΜΑΔΑ 5

Γλώσσα

ΟΜΑΔΑ 3

Γλώσσα

 

ΟΜΑΔΑ 2

Γλώσσα

 

ΟΜΑΔΑ 3

Μαθηματικά

ΟΜΑΔΑ 2

Μαθηματικά

ΟΜΑΔΑ 5

Μαθηματικά

ΟΜΑΔΑ 3

Γλώσσα

--------

--------

--------

ΟΜΑΔΑ 3

Γλώσσα

ΟΜΑΔΑ 5

Γλώσσα

ΟΜΑΔΑ 1

Γλώσσα

 

ΟΜΑΔΑ 4

Μαθηματικά

ΟΜΑΔΑ 1

Γλώσσα

 

ΟΜΑΔΑ 3

Μαθηματικά

ΟΜΑΔΑ 5

Γλώσσα

ΟΜΑΔΑ 1

Γλώσσα

 

ΟΜΑΔΑ 5

Γλώσσα

ΟΜΑΔΑ 1

Μαθηματικά

--------

--------

--------

ΟΜΑΔΑ 5

Μαθηματικά

--------

ΟΜΑΔΑ 4

Μαθηματικά

7η

--------

7η

--------

7η

--------

7η

--------

7η

 

 

Ο Εκπαιδευτικός του Τ.Ε. έχει 12+  έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας και υποχρεούται

σε διδασκαλία 23 ωρών εβδομαδιαίως

 

 

Συνεργασία με τους γονείς :  κάθε   Πέμπτη 6η ώρα στα  Ν. Φλογητά  και κάθε Παρασκευή  3η   στα Ν. Πλάγια

Ο Εκπαιδευτικός του Τμ.  Ένταξης

Η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας

Θεωρείται, ο Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑΠΑΛΗ  Ν.

ΠΑΤΣΙΔΟΥ-ΗΛΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ