Οι εκπαιδευτικοί μας

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2013-2014  είναι:

Τάπαλη  N. Διευθύντρια
Παναγιωτίδου Πελαγία Α1
Κούρτη Γρηγορία Α2
Ευαγγέλου Κυριακή Β1
Μπαχαρόπουλος Ευάγγελος Β2
Κωνσταντινίδου Μαρία Γ1
Κεσανίδου Αθηνά Γ2
Φωτσεινού Αναστασία Δ1
Μανταζή Αναστασία Δ2
Αρμαανίδης Γρηγόριος Ε1    Υποδιευθυντής
Ρέντζου Κωνσταντία Ε2
Γιοβάνος Γεώργιος ΣΤ
Παπαδόπουλος Κυριάκος ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Φωτοπούλου Γεωργία ΟΛΟΗΜΕΡΟ
Αλεβίζου Μαργαρίτα ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Μπλατσιώτη Αθηνά  και  Μαντατζή Ευγενία ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Στρουμπή Κυράτσα ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ