Ε'2 ΤΑΞΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Ε2' ΤΑΞΗΣ:

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Ιστορία Γυμναστική Γλώσσα Μαθηματικά Γλώσσα
Αγγλικά Γλώσσα Μαθηματικά Γυμναστική Φυσική
Αγγλικά Γλώσσα Φυσική Φυσική Θρησκευτικά
Γερμανικά Ιστορία Αγωγή Ευέλικτη Ευέλικτη
Γεωγραφία Γεωγραφία Αγγλικά Θρησκευτικά Γερμανικά
Εικαστικά -------------- --------------- Μουσική ---------------

Η δασκάλα της τάξης , κα. Ρέτζου Κωνσταντία,δέχεται τους γονείς

κάθε  Δευτέρα 11:45΄ - 12:25΄