Ε' ΤΑΞΗ

Η Ε' ΤΑΞΗ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ

 


Ο δάσκαλος της τάξης ,κος Αρμαανίδης Γρηγόριος,δέχεται τους γονείς

κάθε  Πέμπτη  11:45΄ - 12:25΄

 


Η δασκάλα της τάξης , κα. Ρέτζου Κωνσταντία,δέχεται τους γονείς

κάθε  Δευτέρα 11:45΄ - 12:25΄