Δ2 ΤΜΗΜΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ Δ2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά
Μαθηματικά Θρησκευτικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
Ιστορία Γυμναστική Θρησκευτικά Γυμναστική Μελέτη
Μελέτη Ιστορία Μελέτη Αισθητική Αγωγή Ευέλικτη
Αγγλικά Αισθητική     Αγωγή Αισθητική Αγωγή Ευέλικτη Ευέλικτη

Η δασκάλα του τμήματος, κα. Μανταζή Αναστασία,δέχεται τους γονείς

κάθε  Τρίτη  10:45' - 11:30'