Γ2 ΤΜΗΜΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ Γ2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Μελέτη Γλώσσα Γλώσσα
Μαθηματικά Μαθηματικά Ιστορία Αγγλικά Μουσική
Ευέλικτη Εικαστικά Εικαστικά Αγγλικά Μαθηματικά
Θρησκευτικά Αγγλικά Θρησκευτικά Μελέτη Ιστορία
Γυμναστική Μελέτη Ευέλικτη Ευέλικτη Γυμναστικά

Η δασκάλα του τμήματος , κα. Κεσανίδου Αθηνά,δέχεται τους γονείς

κάθε τελευταία  Παρασκευή  του μήνα  12:35΄ - 13:15΄