Διατροφή : μέτρο - ποικιλία - ισορροπία

Γ1

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Διατροφή: Μέτρο-Ποικιλία- Ισορροπία» , που εκπονεί φέτος το τμήμα μας, τα παιδιά ολοκλήρωσαν τη γνωριμία με τις ομάδες τροφίμων και αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητα κατανάλωσης τροφών με μέτρο, με ποικιλία και με ισορροπία