Γ1 ΤΜΗΜΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ Γ1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Ιστορία 
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γυμναστική
Μαθηματικά Αγγλικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
Μελέτη Αγγλικά Θρησκευτικά Μελέτη Μελέτη
Θρησκευτικά Ιστορία Γυμναστική Αγγλικά Μουσική
Ευέλικτη Ευέλικτη Ευέλικτη Εικαστικά Εικαστικά

Η δασκάλα του τμήματος , κα. Κωνσταντινίδου Μαρία, δέχεται τους γονείς

κάθε πρώτη Παρασκευή  του μήνα  11:30΄ - 12:15΄