Νερό + μήλο = νερόμυλος 

Κατασκευή νερόμυλου από τους μαθητές της Β'1  και Β'2 τάξης στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης.