Β2 ΤΜΗΜΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ Β2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μαθηματικά Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Γυμναστική Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά
Γλώσσα Μαθηματικά Μαθηματικά Μελέτη Μελέτη
Γλώσσα Μελέτη Μελέτη Ευέλικτη Γυμναστική
Ευέλικτη Αισθητική     Αγωγή Αισθητική Αγωγή Αισθητική Αγωγή Ευέλικτη

Ο δάσκαλος του τμήματος, κος Μπαχαρόπουλος Ευάγγελος,δέχεται τους γονείς

κάθε  Παρασκευή 10:45΄ - 11:30΄