Β1 ΤΜΗΜΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ Β1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Γυμναστική Γλώσσα Μαθηματικά
Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Μελέτη Μελέτη
Γυμναστική Μελέτη Γλώσσα Ευέλικτη Ευέλικτη
Ευέλικτη Αισθητική Αγωγή Μελέτη Αισθητική Αγωγή Αισθητική Αγωγή

Η δασκάλα του τμήματος, κα. Ευαγγέλου Κυριακή, δέχεται τους γονείς

κάθε  Δευτέρα 10:45΄- 11:30΄΄