Β' ΤΑΞΗ

Η Β'ΤΑΞΗ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ.

 

 

Η δασκάλα του τμήματος, κα. Ευαγγέλου Κυριακή ,δέχεται τους γονείς

κάθε  Δευτέρα 10:45΄- 11:30΄΄

 

 

Ο δάσκαλος του τμήματος, κος Μπαχαρόπουλος Ευάγγελος,δέχεται τους γονείς

κάθε  Παρασκευή 10:45΄ - 11:30΄