Α1 ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ Α1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

            
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά
Γυμναστική Μαθηματικά Γυμναστική Μελέτη Μελέτη
Μαθηματικά Ευέλικτη Μαθηματικά Ευέλικτη Μουσική
Μελέτη Εικαστικά Μελέτη Εικαστικά Ευέλικτη
         
           

Η δασκάλα του τμήματος ,κα. Παναγιωτίδου Πελαγία,δέχεται τους γονείς

κάθε Τετάρτη από 10:00' - 10:45'